Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu zatrudni magistrów fizjoterapii na umowę o pracę na czas zastępstwa do pracy w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.