Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Unieważnia  konkurs ofert  K -3/2017 dotyczący świadczeń zdrowotnych

ogłoszony Zarządzeniem Dyrektora nr 186/2017 z dnia 22 listopada 2017