Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni:

– konserwatora instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazów medycznych w systemie pracy zmianowej, związanej z konserwacją i naprawami urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej  oraz obsługą i naprawami instalacji i urządzeń gazów medycznych

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.