Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni psychologa do pracy w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt i w Oddziale położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79