Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni lekarza posiadającego specjalizację z neurologii dziecięcej, lub specjalizację z rehabilitacji medycznej, lub będącego w trakcie odbywania specjalizacji z rehabilitacji medycznej.

Lekarz zatrudniony zostanie w Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Dzienny Pobyt, w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

Aplikacje prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

Szczegółowych informacji udziela Pan Tomasz Troczyński, Kierownik Działu Służb Pracowniczych pod numerem telefonu 627651353