Pogotowie Ratunkowe

Lokalizacja: Budynek B, przy ul. Poznańskiej 79, obok „okrąglaka”

 

W kaliskim Pogotowiu Ratunkowym (z miejscem postoju w: Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7; Brzezinach, Stawiszynie i Liskowie) funkcjonują, łącznie, następujące zespoły ratownictwa medycznego:

 • 3 karetki specjalistyczne (lekarz + ratownik med. + ratownik med.-kierowca)
 • 4 karetki podstawowych (ratownik med. + ratownik med.-kierowca),
 • 2 karetki transportowe
 • 1 bus – transport pacjentów dializowanych

 

Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu zatrudnia:

 • 21 lekarzy (kontrakty)
 • 47 ratowników medycznych
 • 39 ratowników-kierowców
 • 11 kierowców
 • 11 dyspozytorów medycznych
 • 3 pielęgniarki

Ratownicy medyczni to profesjonalna kadra o bardzo dobrym przygotowaniu medycznym (znaczna część ma wykształcenie wyższe), która ustawiczne doskonali się zawodowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Prowadzą również szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla innych.

Dyspozytorami medycznymi są doświadczone pielęgniarki, z których 8 pracowało w ZRM. Dyspozytorzy posiadają następujące, wymagalne kwalifikacje:

 • 4 osoby – specjalizację: pielęgniarstwo ratunkowe,
 • 1 osoba – specjalizację: pielęgniarstwo anestezjologiczne,
 • 5 osób – kurs z pielęgniarstwa ratunkowego,
 • 1 osoba – kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Dyspozytorzy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ustawiczne doskonalą się zawodowo poprzez kursy, seminaria itp.