Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

lek. Przemysław Janiszuk
lek. Barbara Drobniewska-Nowicka

Rejestracja oraz udzielanie informacji: 62 765 12 25 – 27