Poradnia Chorób Zakaźnych, Odzwierzęcych i Pasożytniczych

lek. Katarzyna Burchart-Adamczyk
lek. Katarzyna Bernacka-Andrzejewska

Rejestracja w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek, w godzinach 12.00 – 14.30. Numer telefonu: (62) 757 91 96.

Poradnia chorób zakaźnych czynna w dniach: wtorek, piątek, w godz. 14.35 – 18.35.