lek. Małgorzata Iwańczuk

lek. Iwona Janczak poniedziałek

lek. Katarzyna Kuczyńska

rejestracja oraz udzielenie informacji: 62 765 12 25 – 27