zab

Szanowni Państwo!

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca stanowi integralną część Poradni Kardiologicznej. W związku z powyższym chory wymaga skierowania do Poradni Kardiologicznej z dodatkową adnotacją – Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca.

zaburz_20201205_120817

zaburz_20201205_124230

zaburz_20201205_191924

zaburz_20201209_145457

zaburz_20201209_145915