32/20_Sukcesywne dostawy: odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet włókninowych, sterylnych obłożeń chirurgicznych

Ogłoszenie
I-Zmiana ogłoszenia
II-Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 16-06-2020)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.(nowy termin składania i otwarcia ofert 24-06-2020)
Aktualny Formularz: Ofertowy, CENOWY_zadanie nr 1 oraz NOWO UTWORZONY FORMULARZ CENOWY_ZADANIE NR 8
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania