Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział Kardiologiczny

Kierownik: dr n. med. Paweł Czaja
Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek A: Aneta Sikora
Pielęgniarka Oddziałowa Odcinek D: Alina Poźniak

Telefony:
Punkt Pielęgniarski Odcinek A: +48 (62) 765 1757
Punkt Pielęgniarski Odcinek D: +48 (62) 765 1787
Sekretariat: +48 (62) 765 1754

 

Nasz zespół to doświadczeni lekarze zapewniający naszym pacjentom profesjonalną całodobową opiekę.

Oferowane zabiegi:

• Kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej
• Zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS, FFR
• Możliwość leczenia inwazyjnego zwężeń tętnic obwodowych (szyjnych, biodrowych oraz tętnic kończyn dolnych)
• Nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego.
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów
• Implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów (AICD)
• Implantacja oraz kontrola i programowanie układów resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• Implantacja pętlowych rejestratorów zdarzeń
• Kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna
• Echo serca
• EKG metodą HOLTERA
• Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
• Testy pionizacyjne
• Stymulacja przezprzełykową lewego przedsionka
• Holter ciśnieniowy
• Ambulatoryjne porady kardiochirurgiczne i kardiologiczne w ramach oddziałowej poradni kardiologicznej
• Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca za pomocą zabiegów ablacji

Oddział dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do kompleksowej, inwazyjnej i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, miedzy innymi: angiograf AXIOM ARTIS FC firmy Siemens, ultrasonograf wewnątrz-wieńcowy firmy Boston-Scientific, nowoczesne echokardiografy, zestaw holterowski Oxford.

 

Godziny odwiedzin: 14.00 – 17.00

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Przyjęcia planowe odbywają się w godzinach porannych w Izbie Przyjęć Planowych, która mieści się na II piętrze, segment B. Pacjent zgłasza się na czczo, z całą dokumentacją medyczną, w szczególności z kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, wynikami badań dodatkowych, informacją o przyjmowanych lekach.

 

Personel lekarski:

Zastępca Kierownika: dr n. med. Marek Zieliński – specjalista kardiolog
dr n. med. Jan Peruga – specjalista kardiolog
lek. Paweł Zygulski – specjalista kardiolog
lek. Rafał Bartliński – specjalista kardiolog
lek. Sylwia Pisarek-Chruścicka – specjalista kardiolog
lek. Grażyna Borej-Nowicka – specjalista kardiolog
lek. Jarosław Frątczak – specjalista kardiolog
lek. Paweł Suchecki – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Andrzej Fic- specjalista chorób wewnętrznych
lek. Aleksandra Greberska –  lekarz chorób wewnętrznych
lek. Dariusz Karbowy – rezydent
lek. Justyna Krzewińska – rezydent
lek. Agata Serwecińska – rezydent
lek. Dariusz Wojciechowski – rezydent
lek. Wiktor Tokarski – rezydent

Rehabilitantka:
mgr Alina Naskręcka

Sekretarka Oddziału:
Beata Musielak

Personel pielęgniarski, odc. A:

Pielęgniarka Oddziałowa: Aneta Sikora
Magdalena Danikowska
Ewa Bugajna
mgr Urszula Balcerzak
Marzena Wojtczak
Joanna Wojtkowiak
Lidia Deka
Anna Włodarska
Jadwiga Musielak
Małgorzata Felińska
Wanda Lesień
Waldemar Karolak
mgr Marta Janczewska
mgr Marta Włodarczyk
mgr Barbara Bączyk
Beata Stępniak
Aneta Sikora
Dorota Gradkowska
Danuta Gadomska
Grażyna Dymalska

Personel pielęgniarski, odc. D:

Pielęgniarka Oddziałowa: Alina Poźniak
mgr Jadwiga Soińska
Anna Nieborak
lic. Renata Bryja
Elżbieta Kozłowska
Beata Pawlak
lic. Dorota Ostrychalska
lic. Grażyna Pomykała
lic. Aneta Nawrocka
mgr Magdalena Kurkowska
Monika Jakóbek
mgr Agnieszka Węgierska
Elżbieta Sobczak
mgr Agata Graczyńska
lic. Patrycja Łazarek
Marzena Pikulska

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

Pacjenci ze schorzeniami nerek zakwalifikowani do leczenia zachowawczego i nerkozastępczego.

Diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, diagnostyka pacjenta przed przeszczepem nerki, powikłań hemodializoterapii i dializoterapii otrzewnowej, przygotowanie do leczenia nerkozastępczego.

W ramach szpitala oddział współpracuje ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi.

Poza szpitalem – z Pulmonologią i Chirurgią Transplantacyjną.

Stacja Dializ udziela całodobowych wysokospecjalistycznych procedur z zakresu wykonywania dializ.

Zabiegi hemodializ i dializ otrzewnowych. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek.

Szatnia dla pacjentów ambulatoryjnych. Pacjenci otrzymują posiłki regeneracyjne.
Usługi w zakresie dowozu pacjentów na dializy i z powrotem świadczy Pogotowie Ratunkowe.

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział Neurochirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu działa od 1991 roku. Oddział dysponuje 32 łóżkami w salach dwuosobowych z własnymi węzłami sanitarnymi oraz czteroosobową salą intensywnego nadzoru.
Przyjmujemy ponad 1100 pacjentów rocznie, z czego około 15% spoza Wielkopolski. Oddział jest pełnoprofilowy i pełni całodobowy ostry dyżur dla południowej i wschodniej Wielkopolski. Posiadamy akredytacje na szkolenie specjalizacyjne oraz prowadzenie staży kierunkowych dla lekarzy innych specjalności. W Oddziale odbywają się zajęcia dla studentów PWSZ.

Przyjęcie chorego w trybie planowym wymaga wcześniejszej, ambulatoryjnej kwalifikacji przez lekarza Oddziału.

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Kierownik: lek. Witold Pawelczak
Zastępca Kierownika: lek. Danuta Strohm
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna

Telefony:
Punkt Pielęgniarski: +48 (62) 765 1847/48
Sekretariat: +48 (62) 765 1841

 

Oddział Neurologiczny świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze chorób mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych w zakresie:

– Stanów nagłych zagrożenia życia:

• udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny
• ostre polineuropatie zapalne
• przełomy miasteniczne
• stany padaczkowe

– Diagnostyki i leczenia zachowawczego:

• zmian nowotworowych układu nerwowego
• zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
• chorób naczyniowych układu nerwowego
• chorób układu nerwowo-mięśniowego (w zakresie podstawowym)
• chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)
• chorób zwyrodnieniowych oun m.in. choroba Parkinsona, otępienie
• padaczki
• bólów i zawrotów głowy
• chorób nerwów obwodowych i nerwów czaszkowych
• stanów po urazach głowy

W ramach Oddziału funkcjonuje:

• Pododdział Udarowy
• Pracownia EEG

 

Godziny odwiedzin

Szpital prowadzi przyjazną politykę odwiedzin. Zaleca się, aby odwiedzać pacjentów od godz. 14.00 do godz. 18.00, a w innych godzinach po uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową lub dyżurną.

 

Przygotowanie do hospitalizacji planowej:

Podczas przyjęcia do Szpitala niezbędne są: skierowanie do oddziału wystawione przez lekarza kierującego (pacjenci w sytuacjach nagłych przyjmowani są bez skierowania) i dowód osobisty oraz dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w oddziale lub innym szpitalu, tj. karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych.

Pacjenci przyjmowani na Oddział Neurologiczny powinni zabrać ze sobą: przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik), zapas bielizny osobistej, koszulę nocną lub piżamę, szlafrok oraz czyste obuwie zmienne.

 

Personel lekarski:

dr n. med. Andrzej Swatko – specjalista neurolog
lek. Danuta Strohm – specjalista neurolog

lek. Marta Dziedzic – specjalista neurolog
lek. Łukasz Goździewicz – specjalista neurolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
lek. Witold Pawelczak – specjalista neurolog
lek. Magdalena Gwóźdź-Doroczyńska – specjalista neurolog
lek. Barbara Kaźmierczak
lek. Grzegorz Aleksiejuk

 

Personel pielęgniarski

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wanda Konieczna – specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania
Kadrę pielęgniarską stanowi 25 pielęgniarek.

 

 

Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Kierownik: lek. Jacek Urbaniak
Zastępca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Izabela Kasprzycka

Telefon: Punkt Pielęgniarski +48 (62) 765 1817, (62) 765 1818

 

Usługi:

– operacja usunięcia zaćmy metodą fakoemulsifikacji ultradźwiękowej
– operacje przeciwjaskrowe (trabekulektomia, irydektomia)
– operacyjne leczenia zeza
– iniekcje doszklistkowe
– naszycie błony owodniowej w chorobach rogówki
– drobne zabiegi okulistyczne (skrzydlik, gradówka, kępki żółte, operacje plastyczne powiek)

Oddział dysponuje 10 łóżkami w salach 2 i 3-osobowych z osobnymi węzłami sanitarnymi.

 

Godziny odwiedzin

Codziennie w godzinach 13.00 – 19.00.

 

Personel

Kierownik: lek. Jacek Urbaniak
Z-ca Kierownika: lek. Izabela Łuczak
Pielęgniarka Oddziałowa: Izabela Kasprzycka

St. asystent – Jolanta Zielnik
St. asystent – Magdalena Kuczyńska
Lek. rezydent – Joanna Wcisłek-Stawowska
Lek. rezydent – Iwona Szczepanek-Młynarz
Lekarz – Kamila Szymańska

Kadrę pielęgniarską stanowi 12 pielęgniarek.

 

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik: lek. Krzysztof Rożnowski
Telefon +48(62) 757 9106, +48(62) 757 9111

Oddział Onkologii Klinicznej został otwarty 1 lutego 2016 roku. Znajduje się w głównym budynku szpitala przy ulicy Toruńskiej 7. Oddział dysponuje 16 łóżkami w salach 1, 2, 3 osobowych oraz izolatką. W każdej Sali znajdują się łazienka, telewizor oraz system szybkiego przywołania personelu. Oddział wyposażony jest w pięć stanowisk podawania cytostatyków w trybie jednodniowym. Dodatkowo w Oddziale znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Świadczymy usługi w zakresie:

• diagnostyki chorób nowotworowych
• szybkiej diagnostyki onkologicznej, tzw. zielona karta
• leczenia cytostatykami, które prowadzimy w ramach chemioterapii ambulatoryjnej, 1-dniowej i stacjonarnej
• chemoradioterapii (leczenie skojarzone i sekwencyjne)
• wszczepiania portu naczyniowego
• programy lekowe

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz opiekę psychologa. Poradnia Onkologiczna działająca w strukturach oddziału zapewnia ciągłość opieki onkologicznej. Współpracujemy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Pacjenci są przyjmowania do Oddziału na podstawie skierowania lekarza onkologa (kwalifikacja do chemioterapii rozpoczyna się w Poradni Onkologicznej.

Terminy przyjęć pacjentów ustalane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego lub lekarza Poradni Onkologicznej.

Odwiedziny pacjentów w oddziale codziennie od godziny 9.00 do 20.00.

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział Otolaryngologiczny świadczy usługi z zakresu otolaryngologii, które obejmują:

1. Diagnostykę chorób uszu, narządów równowagi, nosa gardła i krtani

2. Zabiegi onkologiczne dotyczące guzów jamy ustnej, gardła, krtani, jam nosa, szczęki, ślinianek, szyi, skóry twarzy

3. Endoskopowe operacje zatok przynosowych (FESS)

4. Zabiegi operacyjne w zespole bezdechu sennego i chrapania

5. Operacje przegrody nosa i migdałków podniebiennych

6. Operacje ucha środkowego w przebiegu ostrego i przewlekłego zapalenia

7. Leczenie zdarzeń naglących takich jak: krwawienia z nosa, duszność krtaniowa, ciała obce gardła i przełyku, nagła głuchota, zawroty głowy, urazy nosa

8. Operacje plastyczne odstających małżowin usznych

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Kierownik: lek. Aleksandra Połońska-Kiszewska – specjalista neonatolog
Pielęgniarka Oddziałowa: Ludmiła Fursewicz-Dałek – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Telefon +48(62) 7579148, +48(62) 7579141

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka pełni rolę ośrodka II poziomu referencyjnego opieki nad matką i noworodkiem od 1995 roku. Zapewnia całodobową opiekę lekarską specjalistów neonatologów oraz pielęgniarek wszystkim noworodkom potrzebującym pomocy urodzonym w naszym szpitalu oraz okolicznych szpitalach rejonowych. Oddział dysponuje 10 miejscami ciągłej i pośredniej opieki nad noworodkiem, 20 miejscami zorganizowanymi w systemie matka –dziecko, oraz 3 stanowiskami intensywnej terapii.

Jesteśmy po to aby pomagać najmłodszym

W ramach Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka funkcjonuje oddział matka – dziecko, w którym mamy przebywają z dziećmi (rooming’in). Dzięki temu mają ciągły kontakt z dzieckiem, uczestniczą przy badaniu dziecka przez lekarza neonatologa oraz przy wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych wykonywanych przez personel szpitala.

Zdrowy urodzony noworodek – z porodu fizjologicznego po około 2 godzinach przewieziony jest z matką do oddziału położniczego na odcinek matka – dziecko.
Po cięciu cesarskim zdrowy noworodek również od chwili urodzenia przebywa z matką w oddziale matka – dziecko.

Poród i pierwsze chwile po porodzie

• dziecko rodzi się na brzuch i w ramiona Mamy (kontakt skóra do skóry)
• ocena noworodka według skali Apgar – położna lub lekarz ocenia zabarwienie skóry, napięcie mięśniowe, częstość pracy serca, częstość oddechów, oraz obecność odruchów noworodkowych (po 2 pkt. za każdy parametr – do 10 pkt.)
• w późniejszym okresie ważenie i mierzenie
• podanie witaminy K – doustnie, celem profilaktyki krwawień u noworodka
• zabieg Credego zakroplenie oczu azotanem srebra w celu zabezpieczenia przed infekcją worka spojówkowego

Pierwsze karmienie noworodka

• poród fizjologiczny – pierwsze przystawienie dziecka do piersi i karmienie odbywa się podczas pierwszego kontaktu na sali porodowej
• poród przez cesarskie cięcie – pierwsze przystawienie do piersi odbywa się w oddziale matka – dziecko najczęściej w ciągu pierwszych 2 godzin po porodzie.

Kolejne dni noworodka w oddziale

• codzienne badanie noworodka przez lekarza neonatologa oraz pełna informacja o stanie zdrowia dziecka
• szczepienia przeciwko gruźlicy (BCG) , przeciwko żółtaczce typu (WZW B)
• test pulsoksymetryczny – wykonywany u każdego noworodka celem wykrycia wad serca
• przesiewowe badanie słuchu – wykonywane jest podczas snu, w przypadku nieprawidłowego wyniku dziecko kierowane jest na szczegółową diagnostykę do Poradni Audiologicznej
• wykonanie testów przesiewowych krwi w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy i wrodzonej niedoczynności tarczycy – test pobierany jest po ukończeniu przez noworodka 48 godzin życia i przesyłany do Pracowni Badań Przesiewowych. Rodzice powiadamiani są przez Pracownię wyłącznie w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Personel medyczny oddziału sprawuje ciągłą opiekę nad matką i dzieckiem mając na uwadze z jednej strony potrzebę wypoczynku przez położnicę po porodzie a z drugiej potrzebę stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauki pielęgnacji noworodka oraz nabycie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.
Zapewniamy codzienny, stały kontakt lekarza neonatologa oraz pełne informacje o stanie zdrowia dziecka.
Porad związanych z karmieniem dziecka udziela międzynarodowy doradca laktacyjny.
Podczas pobytu w oddziale szpital zapewnia potrzebne kosmetyki do pielęgnacji dziecka, ubranka oraz pieluchy.

W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych z noworodkiem jest on diagnozowany i leczony w naszym oddziale, bez konieczności przewożenia dziecka do innego szpitala.

Najczęściej udzielana pomoc noworodkom:
• wcześniakom z niską masą urodzeniową, z niedotlenienia okołoporodowego
• w stanach niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (zespół zaburzeń oddychania, bezdechu, wewnątrzmaciczne zapalenie płuc, zespoły ucieczki powietrza)
• z żółtaczką patologiczną
• aspiracyjnym zapaleniem płuc
• chorobą hemolityczną
• zakażeniem wewnątrzmacicznym
• przy oddziale funkcjonuje Poradnia Oceny Rozwoju Małego Dziecka w której oceniamy rozwój dzieci z ryzyka okołoporodowego
dla noworodków przebywających w oddziale Intensywnej Terapii Noworodków stosujemy metodę kangurowania przez matkę

Odwiedziny

Matki będące w szpitalu mogą przebywać przy dzieciach w oddziałach bez ograniczeń, ojcowie mogą odwiedzać dzieci w godzinach od 11.00 do 18.00. Odwiedziny innych osób możliwe po uzgodnieniu z lekarzem.
Informacje o stanie zdrowia dziecka udziela ordynator lub lekarz prowadzący w dni robocze od 11.00-13.00. W godzinach popołudniowych oraz w dniu wolne od pracy – lekarz dyżurny.

Personel lekarski oddziału:

• lek. Aleksandra Połońska-Kiszewska – kierownik oddziału specjalista II stopnia neonatolog
• lek. Małgorzata Świerk-Guźniczak zastępca kierownika oddziału st. asystent specjalista II stopnia neonatolog
• dr hab. nauk med. Bogumiła Stoińska – starszy asystent spec. II stopnia neonatolog
• lek. Jan Korach – st. asystent specjalista II stopnia neonatolog
• lek. Anna Jędraszek st. asystent II stopnia pediatra
• lek. Halina Dembska st. asystent spec. II stopnia pediatra
• lek. K. Hajdo st. asystent spec. II stopnia pediatra kardiolog
• lek. M. Suda-Całus lekarz rezydent

Oddział dysponując sprzętem diagnostyczno-leczniczym i monitorującym najnowszej generacji, zapewnia troskliwą i fachową specjalistyczną opiekę doświadczonego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego. Lekarze oddziału są członkami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego z którym ściśle współpracują, co gwarantuje podopiecznym oddziału i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu.

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej

BLOK PORODOWY
Wszystkie zainteresowane pacjentki mogą w godzinach dopołudniowych obejrzeć i zapoznać się z salami Bloku Porodowego oraz Położnictwa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Z-cą Położnej Oddziałowej Izabellą Bartczak, tel. (62) 757 91 17.

Pacjentki korzystające z naszej darmowej, przyszpitalnej Szkoły Rodzenia zwiedzają Blok Porodowy i Położnictwo w ramach zajęć.
Sale porodowe wyposażone są w worki sako, piłki, materace i drabinki.
Muzykoterapia, aromaterapia – umożliwia rodzącej zabranie do porodu olejku o zapachu jaki lubi.
Na Bloku Porodowym stosuje się farmakologiczne łagodzenie bólu dzięki korzystaniu z Gazu Rozweselającego ENTONOX na 5 salach porodowych.

75% porodów to porody rodzinne, koszt stroju do porodu to 6,50 zł.

POŁOŻNICTWO
Na Położnictwie pacjentki po porodzie fizjologicznym przebywają 2 doby, po cięciu cesarskim 3 doby.
Odwiedziny odbywają się w godzinach 11-18 na salach pacjentek, 1 osoba do pacjentki.