Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

STATUT WSZ KALISZ

STATUS PRAWNY

MISJA

DYREKCJA SZPITALA

RADA SPOŁECZNA

Wykaz Oddziałów WSZ

Wykaz Poradni Specjalistycznych WSZ

Samodzielne pracownie i zakłady WSZ

Skargi i wnioski

Regulamin Organizacyjny WSZ maj 2017 JT

Załączniki do RO 1_12__2016

MAJATEK PODMIOTU

Instrukcja Kancelaryjna WSZ 2016

——————————

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – świadczenie usług pocztowych

Wynik postępowania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu została dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu pn. „Budowa strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.