59/19_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 13.11.2019
Załącznik do wyjaśnień (ZIP)
Wyjaśnienia 13.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień BIS (ZIP)
Zmiana ogłoszenia – termin
Wyjaśnienia 19.11.2019
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień 19.11.2019 BIS (ZIP)
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS BIS
Wyjaśnienia 21.11.2019
Zmiana ogłoszenia – termin BIS
Aktualne zaświadczenia US i ZUS
Wynik postępowania

54/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów

Ogłoszenie
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Wyjaśnienia 24.10.2019
Wyjaśnienia 25.10.2019
Wyjaśnienia 29.10.2019
Wyjaśnienia 29.10.2019 BIS
Wyjaśnienia 30.10.2019
Wyjaśnienia 30.10.2019 BIS
Wyjaśnienia 07.11.2019
ZMIANA odpowiedzi z dnia 29.10.2019
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik postępowania
Zmiana wyniku postępowania w zakresie zadania nr 23