61/20_Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych świadczona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
JEDZ
Klucz publiczny
Załączniki nr. 1, 2, 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik Plan higieny</a>
Informacja o wniesieniu odwołania
Informacja – zmiana SIWZ
Odpowiedź na odwołanie
Przystąpienie wykonawcy do odwołania
Wyjaśnienia 1
Wyjaśnienia 2
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Wyjaśnienia 5
Wyjaśnienia 6
Wyjaśnienia 7
Wyjaśnienia 8
Informacja zgodna z art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
UNIEWAŻNIENIE