01/21_Świadczenie usługi dostarczania posiłków do Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zmiana ogłoszenia 4
SIWZ
Wyjaśnienia z dnia 11.02.2021r
Wyjaśnienia 2 z dnia 12 lutego 2021r.
Zał. do wyjaśnień – Lista wydanych posiłków
Zał. do wyjaśnień – Jadłospisy
Regulamin ZFŚS
Aneksy nr 1-10
Aneksy nr 11-24
Aneksy nr 25-31
Aneksy do Regulaminu Pracy
Regulamin wynagradzania
Regulamin Premiowania
Aneksy Reul. Wynagradzania
Wyjaśnienia 3
Wyjaśnienia 4
Zmiana – numer konta do wadium- WAŻNE !
Informacja o przeznaczonej kwocie na zamówienie
Zestawienie_ofert_art.222ust5
ODWOŁANIE
Informacja o odwołaniu
Informacja o przystąpieniu Wykonawcy do odwołania
Przystąpienie do odwołania