59/19_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala

Ogłoszenie
SIWZ
Wyjaśnienia 13.11.2019
Załącznik do wyjaśnień (ZIP)
Wyjaśnienia 13.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień BIS (ZIP)
Zmiana ogłoszenia – termin
Wyjaśnienia 19.11.2019
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS
Załącznik do wyjaśnień 19.11.2019 BIS (ZIP)
Wyjaśnienia 19.11.2019 BIS BIS
Wyjaśnienia 21.11.2019
Zmiana ogłoszenia – termin BIS
Aktualne zaświadczenia US i ZUS
Wynik postępowania

22/19_Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: modernizacja Oddziału Psychiatrycznego w budynku C Szpitala”

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 7 do siwz
Załącznik Nr 8 do siwz
Załącznik Nr 9 do siwz
Załącznik Nr 10 do siwz
Załącznik Nr 11 do siwz
Wyjaśnienia
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

17/19_świadczenie usługi pralniczej oraz wynajem bielizny szpitalnej i operacyjnej z wykorzystaniem technologii RFID wraz z serwisem oraz świadczenie usługi pralniczej odzieży ochronnej i roboczej wraz z serwisem

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
SIWZ
Zmiana treści siwz
Wyjaśnienie treści SIWZ
Załącznik_nr_5_do_SIWZ_wykaz wynajmowanej bielizny szpitalnej i operacyjnej
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_ankieta_jakości_usługi
JEDZ
Klucz publiczny
Uniważnienie postepowania