Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. Toruńskiej