Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.

Rejestracja na badania laboratoryjne – nr tel. 62 765 14 02
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-10.00

Pobieranie materiału do badań
– codziennie w godzinach 7.15-12.30

Odbiór wyników
– dnia następnego w godzinach 10.00-13.00 oraz drogą elektroniczną

Przed pobraniem krwi należy uiścić opłatę w kasie szpitala zgodnie z cennikiem opłat za badania laboratoryjne zamieszczonym na stronie szpitala.

W trosce o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszą rejestrację, abyśmy mogli sprawnie świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Prosimy stosować się do wskazówek wizualnych odnośnie obowiązujących zasad i kierunków poruszania się w obrębie szpitala. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek, dezynfekcji rąk i zachowaniu odstępów.

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

• oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej
• umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:
• hematologii
• koagulologii
• biochemii
• analityki ogólnej
• immunochemii
• immunologii transfuzjologicznej
• autoimmunologii
• alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:
• chorób układu krążenia
• chorób wątroby
• chorób nerek
• chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
• chorób nowotworowych
• funkcji tarczycy
• funkcji rozrodczych
• cukrzycy
• osteoporozy

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.