Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
dr n. med. Jolanta Wysocka
Telefon: rejestracja – +48(62) 765 1416

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej przez całą dobę świadczy usługi dla pacjentów oddziałów szpitala oraz dla podmiotów zewnętrznych, które mają podpisaną umowę ze szpitalem.
Dla pacjentów ambulatoryjnych bez skierowań Zakład wykonuje badania zgodnie z aktualnym cennikiem usług:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.30

Odbiór wyników przez pacjentów ambulatoryjnych:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.00

Odbiór wyników przez pacjentów komercyjnych:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-14.30

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości badań (zarówno krajowych jak i międzynarodowych) i posiada certyfikaty jakości badań (certyfikaty do wglądu).

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej analizy lekarskie wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel na skomputeryzowanej aparaturze najnowszej generacji, renomowanych firm.
Laboratorium pracuje wyłącznie na odczynnikach posiadających certyfikat ISO 9001.
Stosowanie najnowszej technologii i metod analitycznych dostępnych w światowej diagnostyce laboratoryjnej gwarantuje wiarygodność uzyskiwanych wyników

Ponadto Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

• oferuje staże kierunkowe dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się w diagnostyce laboratoryjnej
• umożliwia odbycie praktyk dla studentów uniwersytetów medycznych

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje ponad 300 badań z zakresu:
• hematologii
• koagulologii
• biochemii
• analityki ogólnej
• immunochemii
• immunologii transfuzjologicznej
• autoimmunologii
• alergologii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi diagnostykę laboratoryjną:
• chorób układu krążenia
• chorób wątroby
• chorób nerek
• chorób infekcyjnych (tj. wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HIV, toxoplazma i inne)
• chorób nowotworowych
• funkcji tarczycy
• funkcji rozrodczych
• cukrzycy
• osteoporozy

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej można nabyć „KARTĘ GRUPY KRWI” – jedyną kartę posiadającą pozytywną opinię Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zakładu Transfuzjologii i Transplantologii Centralnego Banku Krwi.
„KARTA GRUPY KRWI” jest formatu nowego dowodu osobistego i kart kredytowych. Raz wyrobiona i potwierdzona jest aktualna przez całe życie.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej dostępny jest w bazie Alergiczne.Info.