Zakład Leczniczego Usprawniania

Zakład Leczniczego Usprawniania

Koordynator ds. asystentów fizjoterapii i fizjoterapeutów – dr n. kf. Krzysztof Piotrowski
Telefon: +48(62) 765 1207

 

Zakład realizuje zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Wykonywane świadczenia:

A)    Kinezyterapia
•    ćwiczenia indywidualne
•    terapia manualna
•    ćwiczenia metodą Mc Kenziego
•    ćwiczenia czynno-bierne
•    mobilizacja (odcinka szyjnego, piersiowego. Lędźwiowego oraz małych i dużych stawów)
•    plastrowanie dynamiczne – kineziotaping
•    ćwiczenia w odciążeniu
•    ćwiczenia czynne wolne
•    ćwiczenia izometryczne
•    nauka czynności lokomocyjnych

B)    Fizykoterapia
•    jonoforeza
•    galwanizacja
•    elektrostymulacja
•    prądy diadynamiczne
•    prądy interferencyjne
•    prądy TENS
•    prądy Kotza
•    prądy Traeberta
•    ultradźwięki
•    ultrafonoforeza
•    naświetlanie promieniami IR
•    laser
•    impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
•    impulsowe pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

C)    Masaż
•    masaż suchy
•    masaż limfatyczny ręczny

D)    Hydroterapia
•    kąpiel wirowa kończyn (górnych i dolnych)

 

Zakład jest czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.