Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii wykonuje usługi w zakresie obróbki:
1) materiału tkankowego
2) płynów z jam ciała
3) rozmazów ginekologicznych
4) aspiratów cienkoigłowych