14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

Hasło kampanii Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 brzmi: „Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”.

Światowy Dzień Krwiodawcy 2023 koncentruje się na pacjentach wymagających wsparcia w postaci transfuzji przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każda osoba, przekazując cenny dar w postaci krwi lub osocza. Istotne jest również znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu stworzenia bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w krew i produkty krwiopochodne, które mogą być zawsze dostępne na całym świecie, tak aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać leczenie na czas.

W WSZ w Kaliszu funkcjonuje Bank Krwi, który zabezpiecza krew i osocze dla Pacjentów – zarówno dla tych, którzy poddawani są planowym zabiegom, jak i tych, którzy do naszego szpitala trafiają z zagrożeniem życia i zdrowia. Z tego drugiego względu, ważne jest, aby w Banku Krwi zawsze znajdował się bezpieczny jej zapas, z uwzględnieniem wszystkich grup krwi.

Jak przekonują fachowcy, regularne oddawanie krwi to nie tylko wyraz troski o życie i zdrowie innego człowieka, to również wymierne korzyści dla krwiodawcy: oddając krew, mamy zawsze aktualne badania i szybką informację o ewentualnych nieprawidłowościach w wynikach, a co za tym idzie – szansę na szybką diagnozę i skuteczne leczenie. Oddawanie krwi powoduje, że organizm pobudzany do produkcji nowych krwinek ma lepsze zdolności regeneracyjne.