Akcja ewakuacja

Po co w szpitalu przeprowadzane są ćwiczebne akcje gaśnicze i ratunkowe?
Takie ćwiczenia, jak te które odbyły się w czwartkowy wieczór, to okazja do praktycznych testów wyszkolenia strażaków – ale nie tylko.

ćwiczenia strażackie w szpitalu

Podczas pozorowanych akcji, mamy okazję sprawdzić spójność procedur i instrukcji w #szpitalKalisz, przetestować instalacje i systemy alarmowe, oznaczenia i dostępność dróg ewakuacyjnych.
Ćwiczenia, to nie tylko widowiskowe akcje, ale przede wszystkim cenne lekcje i wnioski, na bazie których doskonalimy procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, w razie realnego zagrożenia.

ćwiczenia strażackie w szpitalu

Czwartkowe, zaawansowane ćwiczenia pożarnicze w naszej placówce przebiegły sprawnie i w pełni profesjonalnie. Wzięło w nich udział 8 zastępów, z jednostek JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz Ochotnicze Straże Pożarnej z Kalisza. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło ponad 40 strażaków z JRG 1, JRG 2, KM PSP oraz OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Kalisz-Sulisławice oraz OSP Kalisz-Piwonice.

Za znakomicie przeprowadzoną akcję dziękujemy wszystkim pożarnikom i Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Kalisz – st. bryg. Tomaszowi Polakowi.
Warto dodać, że dodatkowym utrudnieniem, ale też okazją do lepszego sprawdzenia wyszkolenia służb, była nocna pora akcji – z inicjatywą przeprowadzenia ćwiczeń o w godzinach wieczornych wystąpił dyrektor WSZ w Kaliszu – Radosław Kołaciński.