Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Diagnosta laboratoryjny wykonuje analizy za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii oraz interpretuje i ocenia wyniki badań.

diagnosta laboratoryjny

To praca wymagająca nie tylko solidnej wiedzy i umiejętności, ale też skrupulatności i ogromnego skupienia.

diagnosta laboratoryjny

W WSZ w Kaliszu diagnostów laboratoryjnych spotkamy w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, oraz w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej.

diagnosta laboratoryjny

Drodzy Diagności! Z okazji przypadającego 27 maja Waszego święta, Życzymy Wam zdrowia, spokoju, radości i satysfakcji. No i oczywiście samych dobrych wyników – nie tylko tych laboratoryjnych!