Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja przypada Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Czym zajmują się przedstawiciele tego zawodu?
Diagnosta laboratoryjny wykonuje analizy za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu chemii klinicznej, analityki ogólnej, hematologii, serologii, immunologii i bakteriologii oraz interpretuje i ocenia wyniki badań.
To praca wymagająca nie tylko solidnej wiedzy i umiejętności, ale też skrupulatności i ogromnego skupienia.

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Kaliszu pracuje 9 diagnostów laboratoryjnych. Kolejnych 7 mamy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, a w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej pracuje 5 diagnostów.
Drodzy Diagności! Życzymy Wam zdrowia, spokoju (nie tylko przy wymagającej skupienia pracy), radości i satysfakcji. No i oczywiście samych dobrych wyników – nie tylko tych laboratoryjnych!Serdeczności!