Energetyczne bezpieczeństwo

Trzy fabrycznie nowe transformatory olejowe zastąpią wyeksploatowane urządzenia w WSZ w Kaliszu. We wtorek 8 sierpnia podpisana została umowa na zakup i montaż transformatorów, zgodnie z którą nowy sprzęt będzie pracował najpóźniej za 4 miesiące. Gwarancja na transformatory udzielona została na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca, poza demontażem starych urządzeń i instalacją nowych, jest zobowiązany również do przeprowadzenia szkolenia z obsługi transformatorów dla pracowników technicznych naszym szpitalu. Zobowiązał się również do przejęcia, zabezpieczenia i utylizacji zużytych urządzeń.

Same prace mają przebiegać tak, aby były w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla Pacjentów i zespołu.

Dostawa, montaż i uruchomienie transformatorów będą kosztowały 648 210 złotych brutto. Lwia część tej kwoty – bo aż 644 767 złotych brutto – pochodzi z dotacji przekazanej naszemu szpitalowi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. WSZ w Kaliszu z własnych środków dokłada do tej inwestycji 1 790 złotych.

„Sprawne transformatory to energetyczne bezpieczeństwo szpitala i gwarancja nieprzerwanego działania sprzętu medycznego i niezbędnych w placówce urządzeń zasilanych energią elektryczną – również tych ratujących życie. Dlatego dbałość o stan techniczny tego rodzaju infrastruktury technicznej jest bezwzględną koniecznością” – podkreśla dr n. med. Radosław Kołaciński, dyrektor placówki.

WSZ w Kaliszu przeprowadził częściową modernizację stacji transformatorowej SN w 2021 roku. Wymieniony został transformator i dwa odłączniki, warte 108 855 złotych. Na to zadanie również UMWW przyznał dotację w wysokości 108 088 złotych. Szpital ze środków własnych zapłacił 767 złotych.