Kaliski szpital w sieci kardiologicznej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu został zakwalifikowany do ośrodków ll poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej od 1 kwietnia tego roku. To dobre wieści, dla pacjentów zmagających się z chorobami układu sercowo-naczyniowego, a także dla wszystkich mieszkańców naszego regionu.

Zgodnie z nowym programem Ministerstwa Zdrowia, mającym na celu zwiększenie dostępności do usług kardiologicznych, na terenie kilkunastu wybranych województw w kraju, została utworzona tak zwana Krajowa Sieć Kardiologiczna.

Ten nowy program pilotażowy oznacza – z punktu widzenia pacjentów – zwiększenie dostępu do leczenia kardiologicznego, zgodnego z najnowszymi i najlepszymi standardami międzynarodowymi, oraz oferuje pacjentowi bardzo szybki dostęp do diagnostyki i leczenia specjalistycznego, którego celem nadrzędnym jest oczywiście zmniejszenie śmiertelności w populacji naszego kraju z przyczyn sercowo-naczyniowych.

– Dzięki intensywnej pracy, jaką wykonaliśmy w ciągu ostatnich lat, zostaliśmy zaproszeni do realizacji tego projektu i zyskaliśmy akceptację regionalnego ośrodka koordynującego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Oddziału NFZ, jako partner i współpracownik w tym projekcie. Podpisałem stosowną umowę z NFZ, która włącza nas oficjalnie do Krajowej Sieci Kardiologicznej od pierwszego kwietnia 2023 – mówi dr n. med., mgr inż. Radosław Kołaciński, dyrektor WSZ w Kaliszu.

Oddział, poradnia i POZ w sieci kardiologicznej

Krajową Sieć Kardiologiczną tworzą wybrane oddziały i poradnie kardiologiczne, oraz poradnie lekarzy rodzinnych, sprzężone ze sobą wspólnym systemem informatycznym. Pozwala to na szybkie znalezienie miejsca dla rozpoczęcia lub kontynuacji adekwatnej do potrzeb chorego ambulatoryjnej jak i szpitalnej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej.

– Wykonana praca, liczba zrealizowanych zabiegów, zgromadzone zaplecze sprzętowe, a także doskonale wyszkolony personel i kompleksowość opieki kardiologicznej, pozwoliły nam na zakwalifikowanie się do ośrodków II poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Dotyczy do zarówno oddziału kardiologicznego, jak i naszej poradni kardiologicznej. Tym samym zyskaliśmy możliwość wykonywania w sposób nielimitowany i nieograniczony kontraktem z NFZ szeregu zaawansowanych i drogich procedur medycznych. Chodzi o procedury stosowane w leczeniu niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, leczeniu wad zastawkowych oraz nadciśnienia tętniczego. Umożliwia to naszemu szpitalowi wykonywanie dużo większej liczby zabiegów ablacji, implantacji stymulatorów, kardiowerterów, układów resynchronizujących i jest szansą na udzielenie pomocy dużo większej liczbie chorych w zdecydowanie krótszym czasie – dodaje dyrektor.

Szybka diagnoza i skuteczne leczenie

Do sieci szpitali kardiologicznych, oprócz poradni i oddziału kardiologii naszego szpitala, został włączony również nowy POZ „Nowy Świat”. Będzie on kompleksowo współpracował z poradnią i oddziałem, a skorzystanie z jego usług będzie owocowało jeszcze szybszym dostępem do Krajowej Sieci Kardiologicznej już z poziomu lekarza rodzinnego.

Fakt zakwalifikowania naszego ośrodka do II poziomu szpitali i poradni kardiologicznych jest dowodem wysokiej jakości naszej pracy i jednoznacznym potwierdzeniem fachowości i dobrego przygotowania merytorycznego naszej kadry kardiologicznej.

Co oznacza II stopień?

– Zdajemy sobie także sprawę z tego, że wyznaczona naszemu szpitalowi i poradni pozycja ośrodka II stopnia w Krajowej Sieci Kardiologicznej, nakłada na nas dodatkowy obowiązek, po pierwsze wsparcia merytorycznego i diagnostycznego dla oddziałów kardiologicznych i poradni kardiologicznych z I poziomu Krajowej Sieci Kardiologicznej, a po drugie udzielnie maksymalnie możliwej pomocy pacjentom okolicznych szpitali miejskich i powiatowych, które nie zostały umieszczone w strukturach Sieci Szpitali Kardiologicznych województwa Wielkopolskiego, w maksymalnie szybkiej inicjacji i sprawnym prowadzeniu całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego wszystkich pacjentów kardiologicznych z tych regionów – podkreśla szef kaliskiego szpitala.

W przypadku kaliskiego szpitala będą to chorzy z powiatu ostrowskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego czy tureckiego.

– Jesteśmy przygotowani na te dodatkowe obowiązki i mamy nadzieję na bardzo dobrą współpracę w tym zakresie z naszymi sąsiadami, dla wspólnej korzyści, jaką jest zdrowie naszych kardiologicznych pacjentów – zapewnia dyrektor Kołaciński.