Kolejna diatermia dla bloku operacyjnego

Nowoczesną diatermię chirurgiczną oraz przystawkę argonową do diatermii chirurgicznej otrzymał Blok Operacyjny przy ulicy Toruńskiej w WSZ w Kaliszu.
Urządzenie, które służy między innymi do zamykania naczyń krwionośnych, to nieoceniona pomoc podczas zabiegów chirurgicznych – dlatego specjaliści chętnie korzystają z jej zalet. Nowy sprzęt to kolejne tego typu urządzenie w placówce.
Najnowszy nabytek, wart 135 361,92 zł brutto, to sprzęt najwyższej klasy, który umożliwia zastosowanie wielu narzędzi elektrochirurgicznych – zarówno przy zabiegach laparoskopowych, jak i w chirurgii otwartej.
Warto wspomnieć, że diatermia, która wzbogaciła blok operacyjny przy Toruńskiej, to część medycznych zakupów na kwotę ponad 7 milionów złotych. WSZ w Kaliszu pozyskał na nie unijne fundusze w ramach projektu: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pieniądze na sprzętowe zakupy pochodzą w 85 proc. z WRPO Wielkopolska, reszta to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jako wkład własny szpitala.