Druga kadencja Przewodniczącego

Marek Przybył – wieloletni pracownik kaliskiego szpitala został wybrany na kolejną, drugą już kadencję Przewodniczącym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Wyboru dokonali delegaci XXXV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 28 marca. To oznacza, że Pan Marek Przybył będzie piastował funkcję szefa samorządu zawodowego przez 5 kolejnych lat.

– To wyraz zaufania i jednoznacznie pozytywna ocena Pańskiej pracy na rzecz środowiska oraz zaangażowania w sprawy białego personelu. Proszę przyjąć najszczersze gratulacje! Życzę Panu satysfakcji z realizowanych przez Pana zadań i niesłabnącego zaufania pielęgniarskiego środowiska. Życzę też owocnej współpracy z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych, a także jednostkami medycznymi oraz pacjentami – mówił Radosław Kołaciński, dyrektor WSZ w Kaliszu, gratulując wyboru Przewodniczącemu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.