Konsultacja bez wychodzenia z domu

Wielofunkcyjne urządzenia, pozwalające na monitorowanie dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności dotarły już do POZ „Nowy Świat” w Kaliszu i lada chwila trafią do młodych Pacjentów.
Urządzenia pozwolą na zdalne badania obrazowe ucha, osłuchiwanie płuc i serca, badania obrazowe gardła, a także badania obrazowe skóry i całego ciała, jak również pomiar temperatury ciała.

Pielęgniarka prezentuje urządzenie do telemonitoringu dzieci

Badania będą przeprowadzane bezpośrednio w domu, a dzieci i młodzież, które mają problemy z odpornością, nie będą musiały odwiedzać przychodni. Takie rozwiązanie podniesie zdecydowanie bezpieczeństwo i zminimalizuje ryzyko zetknięcia się z potencjalnie groźnymi dla zdrowia dzieci z niską odpornością wirusami lub bakteriami.

urządzenie do telemonitoringu dzieci


POZ „Nowy Świat” otrzymał 11 specjalistycznych urządzeń, a w ramach finansowanego przez ministerstwo zdrowia pilotażowego programu telemonitoringu dzieci i młodzieży z niedoborami odporności, wyjątkową opieką zostanie objętych 22 młodych Pacjentów. Po zakończeniu programu urządzenia będą wykorzystywane w POZ „Nowy Świat” dla kolejnych dzieci i nastolatków.