Lądowisko będzie niebawem jak nowe

Blisko 1 mln zł na kolejną inwestycję w WSZ w Kaliszu! W piątek 11 sierpnia została podpisana umowa na modernizację lądowiska dla śmigłowców. Przebudowana będzie zarówno jego płyta, jak i drogi dojazdowe, a także cała infrastruktura związana z oświetleniem i sygnalizacją lądowiska.

Inwestycja będzie kosztowała 977 850 złotych brutto, a prace mają się zakończyć w przeciągu 4 najbliższych miesięcy.

szpitalne lądowisko dla helikopterów

Modernizacja lądowiska obejmować będzie prace drogowo-konstrukcyjne, sanitarne oraz elektryczne. W ten sposób obiekt, wykorzystywany najczęściej przez śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zostanie dostosowany do aktualnych wymogów, dotyczących szpitalnych lądowisk. Wykonawca udzieli 72 miesiące gwarancji na wykonane prace.

Zakres przewidzianych robót obejmuje m.in.: wykonanie oznakowania strefy lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego, wykonanie oznakowania strefy FATO na istniejącej nawierzchni, przebudowa oznakowania nawigacyjnego strefy FATO oraz głównego kierunku podejścia, montaż oświetlenia ogólnego płyty lądowiska, przebudowa ciągu komunikacyjnego do płyty lądowiska, montaż punktu przeciwpożarowego z podręcznym sprzętem.

W ramach inwestycji przewidziano również ogrodzenie terenu lądowiska wraz z wykonaniem wjazdu na jego teren z bramą przesuwną, odwodnienie lądowiska, doposażenie go w dodatkowy wskaźnik wiatru, dodatkową szafę sterującą oraz doposażenie sterowania oświetleniem nawigacyjnym w radiokontroler.

szpitalne lądowisko dla helikopterów