Lokum dla angiografu

Trwa adaptacja i modernizacja pomieszczeń, w których już niebawem działał będzie ultranowoczesny – i trzeci w WSZ angiograf. Firma, od której nasz szpital kupił aparaturę, odpowiedzialne jest nie tylko za jej dostarczenie i montaż, ale właśnie również za odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, w których odbywać się będą badania. Oba dotychczas użytkowane przez naszą placówkę angiografy zainstalowane są w Pracowni Hemodynamiki. Trzeci znajdzie się w pomieszczeniach na 3 kondygnacji, pomiędzy odcinkami A i B – obok Zakładu Diagnostyki Obrazowej i w bezpośrednim sąsiedztwie nowego tomografu.

kierownik budowy i dyrektor szpitala oglądają plany modernizacji pomieszczenia

Umowa na zakup angiografu parafowana została 23 maja – od tego terminu kontrahent ma 8 tygodni na przygotowanie pomieszczeń, dostarczenie i montaż aparatury.

Angiografia to bardzo precyzyjne badanie, pozwalające na szczegółową ocenę stanu układu krwionośnego. Badanie wykorzystuje promienie rentgenowskie oraz preparaty kontrastujące.