Mamy kolejne miliony na inwestycje!

Oddział Chorób Zakaźnych w WSZ w Kaliszu doczeka się koniecznej już, poważnej modernizacji.

Dziś podpisana została umowa z wykonawcą zadania pod hasłem: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19″.

To poważna inwestycja, która zdecydowanie poprawi komfort przebywających na oddziale Pacjentów i komfort pracy personelu.

Zadanie kosztować będzie 10.970.934,80 złotych. Prace budowlane i nadzór inspektora budowy to: 8.421.030,00 zł. Na wyposażenie wydamy natomiast 2.918.109,95 złotych.

Na inwestycję kaliski szpital pozyskał zewnętrzne dofinansowanie:

  • 6.970.934,78 zł – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • 3.967.799 zł- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  • 32.201,00 zł. – wkład własny szpitala.

Zakończenie modernizacji planowane jest do 17 listopada tego roku. Na czas prowadzonych prac, oddział przeniesiony będzie na piętro budynku. Prace obejmują również drogi dojazdowe do oddziału.

Pacjentów przepraszamy za modernizacyjne utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.