Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Życzenia, kwiaty, uśmiech i wzruszenia obecne były podczas krótkiej uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w WSZ w Kaliszu, w których – w imieniu całej grupy zawodowej uczestniczyły pielęgniarki oddziałowe, koordynujące i kierujące zespołami pielęgniarskimi w naszej placówce.

Spośród licznego grona ponad 600 naszych Pielęgniarek i Położnych, trzy Panie otrzymały okolicznościowe wyróżnienia (a wraz z najbliższą wypłatą wynagrodzeń dostaną też okolicznościowe nagrody): położna Anna Bajek oraz pielęgniarki Anna Foluszny i Aldona Sałata.
Pani Anna Bajek nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, list gratulacyjny i kwiaty otrzyma w innym terminie. Wyróżnienia dla obu obecnych na spotkaniu Pielęgniarek były nie tylko powodem do radości, ale też miłą niespodzianką. Przełożone obu pań zachowały bowiem tajemnicę do ostatniej chwili. Nie obyło się więc bez autentycznego zaskoczenia, a nawet łez wzruszenia.

Kim są wyróżnione Panie?

dr n.med. Anna Bajek – położna

Pani Anna Bajek jest położną z 46-letnim stażem pracy. Pracowała na wszystkich odcinkach O. Położniczo Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej. Zawsze na pierwszym miejscu stawiała dobro pacjentek: ciężarnych, rodzących, położnic czy pacjentek ginekologicznych.
Jest pracownikiem lojalnym, zdyscyplinowanym i niezawodnym – szczególnie w sytuacjach kryzysowych.
Znakiem rozpoznawczym Pani Anny Bajek jest wyjątkowa skromność w relacjach z pacjentkami, współpracownikami i przełożonymi. Na szczególne uznanie zasługuje jej dbałość o wizerunek położnej pełnej empatii, życzliwości i profesjonalizmu. To osoba szczególnie serdeczna, bez reszty oddana swojej pracy, którą postrzega jako wyjątkową misję.
Dodatkowo wyróżniającą cechą Pani Anny Bajek jest brak absencji chorobowej przez 46 lat pracy zawodowej!

Anna Foluszny – pielęgniarka

Pani Anna Foluszny pracuje nieprzerwanie 35 lat w O. Chorób Dziecięcych.
To pielęgniarka, która emanuje szczególnym spokojem, cierpliwością, dużą wrażliwością. Wykazuje się wyjątkową elastycznością wobec hospitalizowanych dzieci i ich opiekunów.
W codziennej pracy zawodowej kieruje się dobrem chorego dziecka.
Jest osobą godną zaufania, dyspozycyjną, koleżeńską. Jest również kreatywna i otwarta na innowacje. Znakomicie sobie radzi w sytuacjach trudnych.
Odnosi się z szacunkiem i serdecznością zarówno do dzieci i ich opiekunów, jak i do współpracowników, a także przełożonych. Postawa Pani Anny Foluszny zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Aldona Sałata – pielęgniarka

Pani Aldona Sałata pracuje w szpitalu 32 lata. Jako absolwentka rozpoczęła pracę w Oddziale Neurologicznym, a od lutego 2020 roku jest częścią zespołu pielęgniarskiego O. Udarowego.
Jest pielęgniarką odpowiedzialną, zdyscyplinowaną, obowiązkową i szczególnie empatyczną. Cechuje się wysoką kulturą osobistą. Co szczególnie cenne, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym z młodszymi koleżankami. Jest dla nich nie tylko mentorką, ale przede wszystkim prawdziwym wsparciem, cieszy się również ich ogromnym zaufaniem.
Pani Aldona Sałata chętnie angażuje się we wszystkie dodatkowe zadania, również poza nominalnym czasem pracy. Jest osobą wyróżniającą się sumiennością, zaangażowaniem i dyspozycyjnością.

Uczestniczące w spotkaniu przełożone, zostały poproszone o przekazanie serdecznych życzeń koleżankom na oddziałach i w szpitalnych jednostkach.
Drogie Pielęgniarki i Położne! Jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego co najlepsze – i to nie tylko przy okazji Waszego święta!