Modernizacja lądowiska ruszyła!

Blisko milion złotych będzie kosztowała rozpoczęta właśnie przebudowa i modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy WSZ w Kaliszu. Inwestycja podyktowana jest koniecznością dostosowania standardów lądowiska do obowiązujących obecnie przepisów.

Przebudowana zostanie zarówno sama płyta lądowiska, z którego najczęściej korzystają śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także drogi dojazdowe i cała infrastruktura związana z oświetleniem i sygnalizacją.

Prace zgodnie z umową potrwają do 11 grudnia. Wykonawca udzieli 72 miesiące gwarancji na wykonane roboty.

modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy szpitalu w Kaliszu

Co zatem zmieni się na lądowisku?

Modernizacja lądowiska obejmuje prace drogowo-konstrukcyjne, sanitarne oraz elektryczne.To między innymi wykonanie oznakowania strefy lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego, wykonanie oznakowania strefy FATO na istniejącej nawierzchni, przebudowa oznakowania nawigacyjnego strefy FATO oraz głównego kierunku podejścia, montaż oświetlenia ogólnego płyty lądowiska, przebudowa ciągu komunikacyjnego do płyty lądowiska, montaż punktu przeciwpożarowego z podręcznym sprzętem.

modernizacja lądowiska dla śmigłowców przy szpitalu w Kaliszu

W ramach inwestycji przewidziano również ogrodzenie terenu lądowiska wraz z wykonaniem wjazdu na jego teren z bramą przesuwną, odwodnienie lądowiska, doposażenie go w dodatkowy wskaźnik wiatru, dodatkową szafę sterującą oraz doposażenie sterowania oświetleniem nawigacyjnym w radiokontroler.

Inwestycja możliwa jest dzięki dotacji przekazanej naszej placówce przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.