Nowe chłodzenie w szpitalu

Dziś w kaliskim szpitalu rozpoczął się rozruch zmodernizowanej maszynowni agregatów chłodniczych wody lodowej z przepompownią wody.

Inwestycja kosztowała ponad 1 620 000 złotych. Większość tej kwoty pochodzi z dofinansowania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (blisko 1 600 000). Wkład własny szpitala to około 2% wartości inwestycji – nieco ponad 35 tysięcy złotych.

– Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie właściwej temperatury w takich miejscach, jak: Blok Operacyjny, OIOM, SOR, Patomorfologia, Pracownia Hemodynamiki. Dotychczasowe agregaty chłodnicze służyły ponad 30 lat. Były to urządzenia mocno wyeksploatowane i odbiegające od obecnych standardów ekologicznych – podkreśla dr n. med. Radosław Kołaciński, dyrektor WSZ w Kaliszu.

Modernizacja maszynowni i przepompowni trwała do końca minionego roku. Teraz, gdy na zewnątrz nie ma już ujemnych temperatur, można rozpocząć uruchamianie nowej instalacji.

Po modernizacji zdecydowanie zwiększyła się moc agregatów. Wydajność chłodnicza z 320 kW, wzrośnie teraz do 390 kW. Dostarczana z maszynowni do jednostek szpitalnych woda miała dotychczas temperaturę 18 st. C, natomiast powracająca 25 st. C. Zmodernizowana instalacja ma zapewnić temperaturę wody wychodzącej na poziomie 6 st. C, a przychodzącej 12 st. C.

– Niezakłócone dostarczanie do chłodnic powietrza wody lodowej, umożliwia zachowanie optymalnych parametrów powietrza, które trafia do szpitalnych pomieszczeń. Dotyczy to zarówno jego temperatury, jak i wilgotności. Schładzanie sal – między innymi na bloku operacyjnym – za pomocą nawiewów, które wykorzystują właśnie wodę lodową, jest w naszym przypadku optymalnym rozwiązaniem – zaznacza dyrektor kaliskiego szpitala.