Nowe pompy infuzyjne

Dwie nowoczesne, w pełni zautomatyzowane, strzykawkowe pompy infuzyjne trafiły w środę 16 sierpnia na Oddział Chorób Dziecięcych w WSZ w Kaliszu Dostawca sprzętu przeprowadził również szkolenie z obsługi urządzeń dla personelu, opiekującego się małymi Pacjentami.

Urządzenia, które pozwalają na precyzyjne i bezpieczne podawanie leków nawet najmłodszym dzieciom, kosztowały 7 776 zł brutto.

To część sprzętowych zakupów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach projektu: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków”.

Całość zakupów z tej puli warta jest ponad 7 milionów złotych brutto. Z WRPO nasz szpital otrzymał 85% tej kwoty, natomiast 10% to dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, przekazana jako wkład własny.