Nowoczesny robot rehabilitacyjny

500 tysięcy złotych wart jest nowoczesny stół do pionizacji – mobilny robot rehabilitacyjny do kończyn dolnych, który otrzymał Oddział Rehabilitacyjny w WSZ w Kaliszu.
Sprzęt trafił do naszej placówki 7 grudnia, a jego zakup dofinansowany został z Funduszu Medycznego – subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego.

stół do pionizacji


Wniosek złożony przez naszą placówkę do Ministertstwa Zdrowia, został rekomendowany do dofinansowania w ramach konkursu FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.2023. na dofinansowanie dotyczące realizacji zadania, polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.
Zakupiony sprzęt to zaawansowane technicznie urządzenie, które umożliwia dynamiczną pionizację i usprawnianie ruchowe kończyn. System stymuluje odruchy fizjologicznego kroczenia, umożliwiając wczesną mobilizację i skuteczną terapię dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi i krążeniowymi z równoczesną pionizacją.