Odbierz dokumentację z 2003 roku!

szpital

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w roku 2003.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.
Wnioski należy składać w Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14:00 do dnia 31.05.2024r. Po upływie w/⁠w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wniosek o wydanie dokumentacji do pobrania poniżej: (załącznik)

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki