Odbierz dokumentację!

stack of papers

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w roku 2002.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.

Wnioski należy składać w Dokumentacji Medycznej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00 do dnia 01.06.2023r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia dostępny jest w załączniku.

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki