Oddział Gastroenterologiczny w nowych, lepszych warunkach

Tuż przed świętami wielkanocnymi, Oddział Gastroenterologiczny został przeniesiony piętro niżej i mieści się obecnie na odcinku A 10 kondygnacji kaliskiego „okrąglaka”. Tym samym zdecydowanie poprawiły się warunki, w jakich hospitalizowani są Pacjenci, a także komfort pracy zespołu gastroenterologii.

– Zmiana lokalizacji oddziału była możliwa po rozmieszczeniu już wcześniej Oddziałów Wewnętrznych I oraz II na dwóch, a nie trzech odcinkach, nie pogarszając warunków pracy tych oddziałów. Jednocześnie wygospodarowaliśmy miejsce docelowe dla Oddziału Gastroenterologicznego. Z pewnością wyraźnie odczują to zarówno Pacjenci, jak i nasza kadra, bo komfort będzie zdecydowanie wyższy. Piętro 11, jak było to wcześniej zapowiadane, po wybudowaniu centralnego bloku operacyjnego, będzie przeznaczone dla oddziałów przeniesionych z ul. Toruńskiej. Reumatologia i rehabilitacja będą natomiast przeniesienie inne bardziej komfortowe miejsce – mówi dr n. med. Radosław Kołaciński, dyrektor kaliskiego szpitala.

W nowych, zdecydowanie lepszych warunkach, święta na Oddziale Gastroenterologicznym spędziło czworo hospitalizowanych w tym czasie Pacjentów.

Na zdjęciach prezentujemy gastroenterologię sprzed przeprowadzki, a także przeniesioną już na 10 piętro WSZ w Kaliszu.