Oddział zakaźny jak nowy!

Tak wygląda zmodernizowany Oddział Zakaźny w WSZ w Kaliszu. Budynek został docieplony, odnowiono elewację i przywrócono jej historyczną kolorystykę (co odbyło się na mocy uzgodnień konserwatorem zabytków); zmieniono układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny, wymienione zostały konieczne instalacje. Zmodernizowany oddział nie tylko cieszy oczy, ale też wydatnie poprawiły się warunki pobytu Pacjentów i komfort pracy personelu. Przy okazji tego zadania, zmodernizowane zostały także drogi dojazdowe do oddziału.

budynek oddziału zakaźnego po modernizacji

Fundusze inwestycję, która kosztowała w sumie około 11 milionów złotych, pochodziły z Ministerstwa Zdrowia oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dofinansowanie objęło również zakup sprzętu medycznego – to między innymi aparaty przyłóżkowe RTG, kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, respiratory, centrala monitorująca, aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych.

oddział zakaźny

Na zadanie szpital pozyskał zewnętrzne dofinansowanie:

  • 6.970.934,78 zł – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • 3.967.799 zł- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
  • 32.201,00 zł. – wkład własny szpitala.

Na czas prowadzonych prac, które rozpoczęły się w kwietniu 2023 roku, oddział przeniesiony był na piętro budynku.

Inne aktualności

Czy chirurg umie rysować?

Elektroniczne bazy danych, e-dokumentacja medyczna, diagnostyka obrazowa – a jeszcze niedawno – bo…

mały chłopiec z lizakiem w kształcie serca

Siła i motywacja

Ocalone życie, lepsze samopoczucie Pacjenta, poprawa stanu zdrowia, a przede wszystkim powrót do…