Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Od 1 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Taką decyzję podjął Minister Zdrowia na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego Główną. Przesłanką zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego jest spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2, zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie.

Przypomnijmy – stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 14 do 20 marca 2020 roku. Następnie, decyzją Ministra Zdrowia począwszy od 20 marca 2020 roku aż do 15 maja 2022 roku w kraju wprowadzono stan epidemii. Od 16 maja 2022 roku Polska powróciła do stanu zagrożenia epidemicznego.
Do 30 czerwca 2023 roku będzie nadal konieczne zakrywanie maseczką ust i nosa w budynkach, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza. dotyczy to zarówno przychodni jak i szpitali.
Od 1 lipca maseczki nie będą już obowiązkowe również w tych miejscach.

COVID nie zniknął. Jak się chronić?

„Należy pamiętać ,że zagrożenie na poziomie indywidualnym jeszcze nie zniknęło, tym bardziej, że SARS-⁠CoV-⁠2 nie jest wirusem sezonowym. Przewiduje się jego stałą obecność, a zachorowania będą się pojawiały falami w ciągu roku. Zgodnie z rekomendacjami epidemiologicznymi nadal pacjenci i odwiedzający mogą być poproszeni o zakrywanie nosa i ust w miejscach hospitalizacji pacjentów z zakażeniem przenoszonym drogą kropelkowa i kontaktową w miejscach izolacji pacjentów” – zaznacza Ewa Paluch z Działu Higieny i Epidemiologii w WSZ w Kaliszu.

Dobrą praktyką w dbaniu o bezpieczeństwo nas wszystkich będzie dezynfekcja rąk w przestrzeni szpitalnej. Nadal pozostaną punkty dezynfekcji rąk.

Lekarze w maseczkach

Nie tylko maseczki. Co jeszcze zmieni się od 1 lipca?

Odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie sprowadza się jednak tylko do braku obowiązkowych maseczek. Ważność traci również wiele przepisów dotyczących choćby przetwarzania danych osobowych, obowiązkowych szczepień dla osób pracujących w ochronie zdrowia i studentów medycyny, a także posiadania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID.

To jednak nie wszystko, bowiem istotne zmiany dotyczyć będą nie tylko placówek medycznych, ale też przedsiębiorców i pracodawców. Chodzi tu przede wszystkim o  przepisy BHP i organizacji pracy, ale też kwestie związane z pracą zdalną czy urlopami, a nawet zamówieniami publicznymi.

W szpitalu na bieżąco będą uaktualniane  oznaczenia i informacje związane z ograniczeniami epidemicznymi.

wejście do szpitala