Planowe zawieszenie Dziecięcej Chirurgii

Na wniosek kierownika Oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej, szpital wystąpił do Wojewody z odpowiednim ustawowym wyprzedzeniem o zgodę na czasowe zawieszenie funkcjonowania oddziału, na co, po pozytywnej rekomendacji NFZ oraz przedstawieniu przez szpital porozumienia z innym szpitalem, który w razie potrzeby będzie hospitalizował pacjentów, taką zgodę otrzymał. Przerwa potrwa od 15 do 30 lipca.

Oddział Chirurgii Dziecięcej - korytarz, dyżurka pielęgniarska i trzy pielęgniarki

Nie jest to sytuacja nadzwyczajna, powtarza się w WSZ w Kaliszu każdego roku podczas letnich wakacji:

  • 2023 rok: 15 lipca – 30 lipca,
  • 2022 rok: 30 lipca – 14 sierpnia,
  • 2021 rok: 14 sierpnia – 29 sierpnia.

Przypominamy, że każdy mały Pacjent, który trafi w tym lub innym czasie do naszego SOR, zostanie należycie zaopatrzony. W razie koniecznej hospitalizacji – zgodnie z podpisanym porozumieniem – Pacjenci przekierowani zostaną na chirurgię dziecięcą do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Po 2 tygodniach przerwy, Chirurgia Dziecięca w WSZ w Kaliszu wróci do regularnej pracy i przyjęć małych Pacjentów już 31 lipca.