Pod telemetrycznym nadzorem

Znakomite wieści dla naszych Pacjentów kardiologicznych! Od 11 grudnia 2023 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu realizuje umowę na nadzór telemetryczny pacjentów z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi serca. Jest to nowe świadczenie gwarantowane w poradni kardiologicznej.
WSZ w Kaliszu jednym z pierwszych szpitali, które realizują ten program i obejmujemy opieką pacjentów z 4 powiatów.

Nadzór telemetryczny nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi ma na celu zapewnienie bezpiecznego, kompleksowego wsparcia dla pacjentów z niewydolnością serca, u których w ramach postępowania terapeutycznego wszczepiono stymulator lub kardiowerter-defibrylator serca wyposażony w funkcję, która umożliwia zdalne przekazywanie zgromadzonych danych.
Zdalne monitorowanie parametrów przekazywanych z urządzeń wszczepialnych umożliwia kontrolowanie stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie, szybsze podjęcie właściwej interwencji medycznej.

podpisanie umowy

W związku z wdrożeniem programu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców urządzeń do zdalnego monitorowania pacjentów z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi serca wraz z dostępem do systemu nadzoru telemetrycznego. To 300 urządzeń, wartych w sumie milion złotych.
Pierwsza z trzech umów na dostawę transmiterów zawarta została w poniedziałek 22 stycznia, dwie kolejne podpisane będą 1 lutego.

podpisanie umowy


Pierwsi pacjenci już są objęci telemetrycznym nadzorem, a specjaliści planują, aby taką opiekę otrzymywał każdy pacjent już w momencie gdy opuszcza nasz szpital po wszczepieniu kardiologicznego implantu.