Ponad 9 milionów na szpitalne zakupy!

Mamy kolejne miliony na szpitalne inwestycje w sprzęt medyczny! Blisko 9,4 miliona złotych to wartość całego projektu, które wyda WSZ w Kaliszu na kolejne zakupy. W czwartek 29 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, z upoważnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu – dr n. med. Radosława Kołacińskiego, jego zastępczyni ds. medycznych – lek. Olga Michalska-Sałata podpisała z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę na unijne dofinansowanie dla placówki. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kaliski szpital otrzymał prawie 8 milionów złotych. Nieco ponad 1,4 mln złotych do olbrzymich, starannie zaplanowanych zakupów nasza placówka dołoży ze środków własnych.

Umowy na unijne (nomen omen) zastrzyki finansowe, podpisało dziś w sumie 9 wielkopolskich szpitali.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu jest największym beneficjentem funduszy WRPO 2014-2020 wśród dzisiaj podpisujących umowy placówek.

Czek na unijne dofinansowanie zakupów dla szpitala

Unijne zakupy

Tytuł Projektu: „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu”.

Całkowita wartość projektu to kwota 9.377.501,19 zł z tego dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 to 7.970.876,01 zł a wkład własny szpitala to 1.406.625,18 PLN. Poziom dofinansowania Projektu: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.07.2023 r.;

Termin zakończenia realizacji Projektu: 30.09.2023 r.

Dofinansowanie z WRPO dla szpitali

Dzięki dofinansowaniu, WSZ w Kaliszu kupi:

 • kolejne inkubatory hybrydowe – 3 szt.;
 • aparat do stosowania kaniul nosowych z wysokim przepływem gazu – 2 szt.;
 • mammotom – 1 szt. dla oddziału ginekologii,
 • kolejny ultrasonograf wraz z integracją z systemem PACS/RIS – 1 szt.;
 • napędy ortopedyczne – 2 zestawy (dla bloku operacyjnego – ortopedia);
 • kolejny wideokolonoskop – 1 szt.;
 • kolumnę z gastroskopem i myjką – 1 szt.;
 • tomograf – 1 szt (będziemy mieli w szpitalu dwa urządzenia, co zdecydowanie skróci procesy diagnostyczne);
 • nóż harmoniczny – 1 szt.;
 • tor wizyjny laparoskopowy – 1 szt.;
 • histeroskop kompaktowy z resektoskopem – 1 szt.;
 • integracja aparatury medycznej – tomografu – z systemamiem PACS/RIS – 1 szt.
Podpisanie umów na dofinansowanie z WRPO dla szpitali

Nowoczesność i dostępność

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności nowoczesnych świadczeń zdrowotnych w oparciu o infrastrukturę techniczną, poprzez inwestycje w wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, realizującego

świadczenia między innymi w dziedzinie ortopedii, leczenia urazów, ginekologii (w tym onkologicznej), chirurgii onkologicznej oraz neonatologii, których dotyczy Projekt.

Szpital realizuje świadczenia dla pacjentów całej Wielkopolski – odsetek pacjentów spoza Kalisza i powiatu kaliskiego wynosi ok. 57%. Jako jedyny taki podmiot w południowej Wielkopolsce, cieszy się rosnącym popytem na świadczenia, zwłaszcza w dziedzinach objętych projektem, co potwierdzają statystyki szpitalne.

Dofinansowanie z WRPO dla szpitali