POZ „Nowy Świat” w pilotażu dla dzieci

„Państwa wniosek dotyczący projektu w zakresie wykorzystania innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, złożony 31 maja 2023 r., w ramach naboru grantowego dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, został oceniony pozytywnie. Wniosek spełnił wszystkie warunki określone w Karcie oceny wniosku i został rekomendowany do uzyskania wsparcia” – poinformował WSZ w Kaliszu Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

To oznacza, że POZ „Nowy Świat” – po parafowaniu stosownej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – przystąpi do pilotażowego programu telemonitoringu dzieci i młodzieży z niedoborami odporności.

Pilotażowy program NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia program, w którym w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, lekarze będą mogli zdalnie monitorować stan zdrowia dzieci i nastolatków, które borykają się z obniżoną odpornością – również w efekcie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

NFZ podkreśla, że „wyniki pilotażu pozwolą na ocenę efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności”.

Zdalne monitorowanie stanu zdrowia

Wielofunkcyjne urządzenie, które ma zostać zakupione w ramach programu dla jego uczestników, pozwoli na zdalne badania obrazowe ucha, osłuchiwanie płuc i serca, badania obrazowe gardła, a także badania obrazowe skóry i całego ciała, jak również pomiar temperatury ciała młodego pacjenta.

Zdalny monitoring stanu zdrowia dzieci i młodzieży, będzie opierał się na cyfrowej platformie domowej opieki medycznej (platforma DOM).

Rejestracja w POZ "Nowy Świat"