Prezes Elekt PTOiTr

Kierownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w WSZ w Kaliszu – dr n. med. Ireneusz Urbaniak został Prezesem Elektem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Doktor Urbaniak został rekomendowany na tę funkcję i podczas Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego PTOiTr, które odbyło się w drugiej połowie grudnia w Poznaniu, otrzymał jednogłośne poparcie.

dr n. med. Ireneusz Urbaniak


Oznacza to, że za 2 lata, czyli po upływie kadencji obecnych władz Towarzystwa, dr Urbaniak obejmie stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr. Funkcję tę sprawował będzie również przez 2 lata.
Gratulujemy!