Rehabilitacja (jak) malowana!

Poza godzinami zajęć, dobrowolnie i charytatywnie ozdobili ściany Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej przy Nowym Świecie studenci z Pracowni Malarstwa WP-A UAM w Kaliszu. 9-osobowa, międzynarodowa grupa (z Polski, Białorusi i Ukrainy), pod opieką prof. UAM dr hab. Izabeli Rudzkiej i mgr Katarzyny Maniewskiej opracowała i zrealizowała projekt „Przyjazny szpital dla dziecka – motywy dziecięcego świata”.

grupa osób na oddziale rehabilitacyjnym

W poniedziałek dyrekcja WSZ w Kaliszu oraz personel Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej, oficjalnie podziękowali młodym twórcom, a prof. Izabela Rudzka otrzymała ponadto tytuł Przyjaciela Szpitala: „To dla mnie przemiłe wyróżnienie, ale też zobowiązanie” – powiedziała wzruszona prof. Rudzka i dodała: „Naszym założeniem było stworzenie przyjaznej atmosfery we wnętrzach oddziału. To artystyczne działanie jest także doskonałym praktycznym ćwiczeniem dla studentów w realizacji tego typu projektów. Wszystkie realizacje malarskie poprzedzone zostały procesem projektowania i ich wybór dokonany został wspólnie z pracownikami przychodni. Jest to projekt, który jest wyrazem społecznej wrażliwości na potrzeby innych i chęci altruistycznego dzielenia się swoimi artystycznymi umiejętnościami”.

dyrektor szpitala wręcza statuetkę

Zarówno studenci, jak i szefowa Pracowni Malarstwa zapewnili, że malarski projekt, to początek artystycznej współpracy ze #szpitalKalisz, a kolorowe obrazy z czasem ozdobią kolejne wnętrza, w których przebywają najmłodsi pacjenci naszej placówki.

grupa osób, wręczenie dyplomu

Partnerem projektu była firma Royal Talens Poland, która przekazała materiały plastyczne i farby do realizacji artystycznego przedsięwzięcia.

dwie kobiety z kwiatami i dyplomami