Serce jak na dłoni

Kolejny, ultranowoczesny sprzęt trafił do naszego szpitala – w czwartek 17 sierpnia dostarczone zostały dwa echokardiografy dla Oddziału Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej.

Przy użyciu echokardiografu można przeprowadzić obrazową diagnostykę struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Badanie to nazywa się potocznie echem serca, a na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur.

Nowe echokardiografy pozwalają przeprowadzić badanie we wszystkich dostępnych obecnie formatach obrazowania – w zależności od potrzeb Pacjenta i intencji lekarza.

echokardiograf

Echokardiografia pozwala na ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.

Echokardiografy kosztowały prawie 874 tysiące złotych. To kolejna część sprzętowych zakupów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całość zakupów z projektu pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID i jej skutków”, warta jest ponad 7 milionów złotych brutto.

Z WRPO szpital otrzymał 85% tej kwoty, natomiast 10% to dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stanowiąca wkład własny.