rehabilitacja

a woman holding a red handle while standing next to a man

Kompleksowa rehabilitacja

Unijny projekt pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie…